Niraja Hatha Yoga Soest Logo Voorwaarden


Voorwaarden deelname cursus yoga nidra & betalingsovereenkomst.


• Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.
• Betaling kan in één keer of in vier termijnen.
Betaling gaarne per bankoverschrijving op rek.nr.: NL07ABNA 048.49.85.884
t.n.v. Niraja te Soest.
De betaling dient voor de aangegeven data op deze rekening binnen te zijn o.v.v. het inschrijvingsnummer.
• Opzegging van de cursus is mogelijk op ieder moment met in achtneming van een opzegtermijn van vier lesweken.
• Wij zijn niet aansprakelijk bij diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen dus laat waardevolle spullen thuis.
• Deelname aan de cursus is op eigen risico, bent u onder medische behandeling raadpleeg dan altijd voor deelname aan de cursus/lessen uw behandelend arts/specialist. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts raadplegen.

Kosten:
Bij het volgen van één les per week:
€459,- voor de gehele reeks, bij betaling in één keer. (€13,50 per les)
Betalen kan ook in vier termijnen:
1x €121,50 voor 2 september 2022
1x €121,50 voor 7 november 2022
1x €111,00 voor 23 januari 2023
1x €111,00 voor 29 maart 2023

Losse les Yoga Nidra: €15,- 

 

 
 © Niraja 2022